Recipe: Delicious #mango cranberry cake

#mango cranberry cake.

#mango cranberry cake You can cook #mango cranberry cake using 9 ingredients and 6 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of #mango cranberry cake

 1. It’s of आंबा रस एक वाटी.
 2. It’s of रवा बारिक एक वाटी.
 3. Prepare of पिठीसाखर एक वाटी.
 4. You need of बटर चार चमचे भरून किंवा अमूल बटर अर्धा भाग.
 5. Prepare of वेलची पूड एक चमचा.
 6. It’s of बेकिंग पावडर एक चमचा.
 7. It’s of दुध अर्धा वाटी.
 8. Prepare of क्रान्सबेरी एक मोठी मूठ.
 9. It’s of बदाम 10_12.

#mango cranberry cake step by step

 1. सर्व प्रथम साहित्य घ्या आणि एक एक करुन मिसळून घ्यावे..
 2. रवा एका मोठ्या भांड्यात घ्या त्यात पिठीसाखर बटर घालून हलवावे आता त्यात आबांच्या रस घालून चांगले हलवून दहा मिनिटे झाकून ठेवावे..
 3. आता त्यात बेकिंग पावडर एक चमचा आणि वेलची पूड घालून हलवून घ्यावे आता केकच्या पात्रात तूपाचा हात फिरवून त्यावर चिमटभर मैदा भूरभूरावा.खाली थोड्या क्रान्सबेरी आणि बदामाचे काप पसरवुन त्यात बॅटर ओतावे.
 4. मी हा केक कढईत केला तो कसा ते पहा.
 5. आता भांड्यात मिश्रण ओतून 30-35मिनिट मंद आचेवर ठेवावे.वरती क्रान्सबेरी आणि बदामाचे काप पसरवुन घ्यावे. तयार आहे मॅन्गो क्रान्सबेरी रवा केक.
 6. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *